Medlemmer

SEVLAND BYGDE- OG FJELLAG

Alle er velkommen til å bli medlem i Sevland Bygde- og Fjellag.

Pris pr. år:
Enkeltmedlem kr 150,-
Familie kr 250,-
Bedrift kr 300,-

Betaling kan gjøres på Vipps #596201 eller til kontonummer 3361.63.21671.

Medlemmer får 15 % rabatt på leie av storsal/kjeller.